Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 38

Câu hỏi và đáp án phần 38 từ câu 406 đến câu 415  là những nội dung về sa hình.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 38

Câu 406: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

16

1- Cả bốn hướng.

2- Hướng 1, 2 và 3.

3- Hướng 1 và 4.

Đáp án: 3

Câu 407: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

17

1- Xe khách, mô tô.

2- Tất cả các loại xe trên.

3- Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đáp án: 2

Câu 408: Theo thướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

18

1- Cả ba hướng.

2- Hướng 1 và 2.

3- Hướng 1 và 3.

4- Hướng 2 và 3.

Đáp án: 3

Câu 409: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

19

1- Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.

2- Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.

3- Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Đáp án: 2

Câu 410: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

20

1- Xe A.

2- Xe B.

Đáp án: 1

Thi lái xe số tự động bằng b1

Đăng ký thi bằng lái xe rẻ nhất tại Hà Nội –> CLICK: thi bằng b1

Câu 411: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

18

1- Không vi phạm.

2- Vi phạm.

Đáp án: 2

Câu 412: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

19

1- Xe con (E), mô tô (C).

2- Xe tải (A), môt tô (D).

3- Xe khách (B), mô tô (C).

4- Xe khách (B), mô tô (D).

Đáp án: 1

Câu 413: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

20

1- Nhường xe con rẽ trái trước.

2- Đi thẳng không nhường.

Đáp án: 1

Câu 414: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

21

1- Chỉ hướng 2.

2- Hướng 1 và 2.

3- Tất cả các hướng trừ hướng 3.

4- Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Đáp án: 2

Câu 415: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

22

1- Xe đỏ (A).

2- Xe xanh (B).

Đáp án: 2

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe->>> CLICK PHẦN 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng