Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 31

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 31  từ câu 236 đến số 345  là những nội dung về hệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 31 Câu 336: Biển nào cấm xe tải vượt?   1 - Biển 1. 2 - Biển 2. 3- Không biển nào. Đáp án: 1 và 2 Câu 337: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?   1 - Biển 2. 2 - Biển 1. Đáp án: 1 Câu 338: Biển nào báo hiệu đường đôi?   1 - Biển 1. 2 - Biển 2. 3 - Biển 3. Đáp án: 2 Câu 339: Biển nào báo hiệu đường đôi?   1 - Biển 1. 2 ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 30

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 30 từ câu 326 đến câu 335  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 30 Câu 326: Biển này có ý nghĩa gì? 1- Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi thẳng. 2- Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi về bên trái và bên phải. 3- Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới. Đáp án: 2 Câu 327: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì? 1- Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi. 2- Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển. 3- Báo cấm dùng còi có đ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 29

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 29 từ câu 316 đến câu 325  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 29 Câu 316: Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?   1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Biển 3. Đáp án: 1 Câu 317: Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?   1- Cho phép ô tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua. 2- Cho phép ô tô có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua. Đáp án: 2 Câu 318: Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?   1- Cấ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 28

450 câu hỏi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 28 từ câu 306 đến số315  là những nội dung về hệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 28 Câu 306: Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết mọi lệnh cấm? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Biển 3. 4- Cả ba biển. Đáp án: 2 Câu 307: Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?   1- Biển 1. 2- Biển 2. Đáp án: 1 Câu 308: Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?   1- Biển 1. 2- Biển 2. Đáp án: 1 Câu 309: Khi gặp biển nào thì các phương tiện k...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 27

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 27 Câu hỏi và đáp án số 296 đến số 305  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Câu 296: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Cả hai biển. Đáp án: 1 Câu 297: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Cả hai biển. Đáp án: 2 Câu 298: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại? 1- Biển 1. 2- Biể...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 26

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 26 Câu hỏi và đáp án số 286 đến số 295  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ. Câu 286: Biển nào cho phép ô tô con được vượt? 1- Biển 1 và 2. 2- Biển 2. 3- Biển 2 và 3. 4- Biển 1 và 3. Đáp án: 4 Câu 287: Biển nào không cho phép ô tô con vượt? 1- Biển 2. 2- Biển 1. 3- Biển 3. Đáp án: 1 Câu 288: Biển nào cấm ô tô tải vượt? 1- Biển 1. 2- Biển 1 và 2. 3- Biển 1 và 3. 4- Biển 2 và 3. Đáp án: 4 Câu 289: Biển nào cấm quay xe? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Không biển nào. Đáp án: 1 và 2 Câu 290: Biển ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 25

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 25 Câu hỏi và đáp án số 276 đến số 285  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ. Câu 276: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Biển 3. Đáp án: 2 Câu 277: Biển nào báo hiệu đường hai chiều? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Biển 3. Đáp án: 1 Câu 278: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp? 1 - Biển 1. 2 - Biển 2. 3 - Biển 3. Đáp án: 2 Câu 279: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên q...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 24

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 24 Câu hỏi và đáp án số 266 đến số 275  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Câu 266: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn? 1- Biển 1 và 2. 2- Biển 2 và 3. 3- Biển 1 và 3. 4- Cả ba biển. Đáp án: 2 Câu 267: Biển nào báo hiệu cửa chui? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Biển 3. Đáp án: 2 Câu 268: Biển nào báo hiệu "Hết đoạn đường ưu tiên"? 1- Biển 3. 2- Biển 1. 3- Biển 2. Đáp án: 1 Câu 269: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyển ưu tiên qua nơi ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 23

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 23 Câu hỏi và đáp án số 256 đến số 265  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ. Câu 256: Biển nào cấm người đi bộ? 1- Biển 1. 2- Biển 1 và 3. 3- Biển 2. 4- Biển 2 và 3. Đáp án: 3 Câu 257: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? 1- Biển 1. 2- Biển 3. 3- Biển 2. 4- Biển 1 và 3. Đáp án: 1 Câu 258: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này? 1- Biển 1. 2- Biển 1 và 3. 3- Biển 3. 4- Cả ba biển. ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 22

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 22. Câu hỏi và đáp án số 236 đến số 255  là những nội dung về cấu tạo và sửa chữa ô tô. Câu 236: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây? 1- Kính chắn gió, kính cửa phải là loại kính an toàn, bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển; có đủ hệ thống hãm và hệ thống chuyển hướng có hiệu lực, tay lái của xe ô tô ở bên trái của xe, có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật. 2- Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn t...
More