Khóa học bằng lái xe ô tô hạng C tại Hà Nội chỉ còn 8 Triệu

Học lái xe ô tô hạng C
Khóa học bằng lái xe hạng C TRỌN GÓI 8 triệu đồng, cam kết không phí phát sinh. Học viên được thoải mái lựa chọn sân tập và thời gian học sao cho học viên được thuận tiện nhất Khóa học bằng lái xe ô tô hạng C chỉ còn 8 Triệu Với mức học phí trọn gói 8 triệu đồng sẽ bao gồm các khoản chi phí sau: Chi phí nhập khóa đào tạo cho học viên Chi phí hoàn thiện hồ sơ và đăng ký thi Chi phí đào tạo chương trình lý thuyết sát hạch Chi phí đào tạo thực hành với 18 buổi học Chi phí tài liệu. Hình thức thu học phí: Với tất cả các khóa học của trung tâm, học phí sẽ được 83 thu t...
More