450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe –phần 16

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 16.

Câu hỏi số 161 đến câu hỏi số 175 (có kèm theo đáp án) là những nội dung về nghiệp vụ vận tải.

>> Những câu hỏi thi bằng lái xe hạng C

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 16.

Câu hỏi số 161: Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

1. Cung cấp phương tiện đúng loại, thời gian, địa điểm và giao hàng hóa cho người nhận hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng; hướng dẫn xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện.

2. Bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng, trừ trường hợp miễn bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện gây ra trong khi thực hiện công việc được người kinh doanh vận tải giao; chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công; người đại diện gây do người thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái với quy định của pháp luật

Đáp án: 1 và 2

Câu hỏi số 162: Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

1. Từ chối xếp hàng lên phương tiện mà phương tiện đó không đúng thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

2. Từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện khi thấy phương tiện đó không phù hợp với yêu cầu; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng trước thời hạn đã thảo thuận hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại khi người kinh doanh vận tải gây thiệt hại

Đáp án: 1Thi bằng lái xe hạng C

Thi bằng C cấp tốc chỉ với 5,2 Triệu–> Liên hệ ngay trung tâm đào tạo lái xe 83 Group để đăng ký

Câu hỏi số 163: Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

1. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải; đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đầy đủ, rõ ràng; giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung khác ghi trong giấy gửi hàng

2. Thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh cho người kinh doanh vận tải; cử người áp tải hàng hóa trong quá trình vận tải đối với loại hàng hóa bắt buộc phải có người áp tải

Đáp án: 1 và 2

Câu hỏi số 164: Người nhận hàng có các quyền gì được ghi ở dưới đây?

1. Nhận và kiểm tra hàng hóa nhận được theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác; yêu cầu nguời kinh doanh vận tải thanh toán chi phó phát sinh do giao hàng hóa chậm

2. Yêu cầu hoặc thông báo cho người thuê vận tải để yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại do mất mát, hư hỏng hàng hóa, yêu cầu giám định hàng hóa khi cần thiết

3. Nhận hàng hóa không theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác

Đáp án: 1 và 2

Câu hỏi số 165: Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì được ở dưới đây?

1. Nhận hàng hóa đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận

2. Xuất trình giấy vận chuyển và giấy từ tùy thận cho người kinh doanh vận tải trước khi nhận hàng hóa; thanh toán chi phí phát sinh do nhận hàng chậm

Đáp án: 1 và 2

Câu hỏi số 166: Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?

1. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá kích thước hoặc trọng lượng của xe

2. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng có thể tháo rời

3. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được

Đáp án: 3

Câu hỏi số 167: Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo nhưng quy định nào ghi ở dưới đây?

1. Tuy theo loại động vật sống, người kinh doanh vận tải yêu cầu người thuê vận tải áp tải để chăm sóc trong quá trình vận tải; người thuê vận tải phải chịu trách nhiệm về việc xếp dỡ động vật sống theo hướng dẫn của người kinh doanh vận tải; trường hợp người thuê vận tải không thực hiện được thì phải trả cước, phí xếp, dỡ cho người kinh doanh vận tải

2. Việc vận chuyển động vật sống trên đường giao thông phải sử dụng xe cơ giới chuyên dùng

3. Việc vận chuyển động vật sống trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật về vệ sinh, phòng dịch và bảo vệ môi trường

Đáp án: 1 và 3

Câu hỏi số 168: Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào ghi ở dưới đây?

1. Phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng, đỗ nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm

2. Phải được chuyển chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm; xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng, đỗ trong quá trình vận chuyển

3. Cả 02 ý nêu trên.

Đáp án: 1

Câu hỏi số 169: Trong đô thị, người lái xe buýt, xe taxi khách, xe taxi tải, xe chở hàng phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?

1. Người lái xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình và dừng đỗ đúng nơi quy đinh; người lái xe chở hàng phải hoạt động đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe

2. Người lái xe taxi khách, xe taxi tải đón, trả khách, hàng hóa theo thỏa thuận giữa hành khách, chủ hàng và người lái xe nhưng phải chấp nhận hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

3. Người lái xe taxi khách, xe taxi tải chỉ được đón, trả khách và hàng hóa tại điểm dừng, đỗ của xe buýt

Đáp án: 1 và 2

Câu hỏi số 170: Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời khi hoạt động vận tải trong đô thị phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?

1. Phải được che phủ kín để không để rơi, vãi trên đường phố; trường hợp để rơi, vãi thì người vận tải phải chịu trách nhiệm thu dọn ngay

2. Chỉ được hoạt động vận tải trong thời gian phù hợp trong ngày.

Đáp án: 1 và 2
Câu hỏi số 171: Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?Câu 171 thi sát hạch lái xe ô tô

Đáp án: 2

Câu hỏi số 172: Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Câu 172 thi sát hạch lái xe ô tô

Đáp án: 1

Câu hỏi số 173: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?Câu 173 thi sát hạch lái xe ô tôĐáp án: 1

Câu hỏi số 174: Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?Câu 174 thi sát hạch lái xe ô tô

Đáp án: 3

Câu 175: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?Câu 175 thi sát hạch lái xe ô tô

Đáp án: 2

Kết thúc nội dung các câu hỏi và đáp án từ câu 161 đến câu 175 trong bộ 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch lái xe ô tô. Câu hỏi từ 176 đến 190  trong phần 17 là nội dung về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe. Click để học tiếp nào>> 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe-phần 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng