Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 23

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 23

Câu hỏi và đáp án số 256 đến số 265  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ.

Câu 256: Biển nào cấm người đi bộ?

1

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 2 và 3.

Đáp án: 3
Câu 257: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

2

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Biển 1 và 3.

Đáp án: 1

Câu 258: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

2

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 3
Câu 259: Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

3

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Cả ba biển.

Đáp án: 1
Câu 260: Biển nào cấm ô tô tải?

4

1- Cả ba biển.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 3.

4- Biển 1 và 2.

Đáp án: 4

Thi lái xe số tự động bằng b1

Đăng ký thi bằng lái xe rẻ nhất tại Hà Nội –> CLICK: thi bằng b1

Câu 261: Biển nào cấm máy kéo?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 2

1- Biển 2 và 3.

2- Biển 1 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1.

Đáp án: 1

Câu 262: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 3

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 263: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 4

1 – Biển 1.

2 – Biển 2 và 3.

3 – Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 264: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 5

1- Biển 2.

2- Biển 1.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 265: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 6

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 1

>>> Click để học tiếp nào>> 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe-phần 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng