Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 24

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 24

Câu hỏi và đáp án số 266 đến số 275  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo.

Câu 266: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 7

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 267: Biển nào báo hiệu cửa chui?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 8

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 268: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 9

1- Biển 3.

2- Biển 1.

3- Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 269: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyển ưu tiên qua nơi giao nhau?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 10

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 270: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 - Ảnh 11

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 3.

Đáp án: 1

>>> Tham khảo chương trình học bằng lái xe ô tô hạng B2

Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu
Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu

Câu 271: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

14

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án: 2
Câu 272: Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?

15

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1 và 2.

Đáp án: 4

Câu 273: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

16

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1 và 3.

Đáp án: 2
Câu 274: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

18

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 275: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

19

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

Đáp án: 1

>>> Click để học tiếp nào>> 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe-phần 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng