Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 25

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 25

Câu hỏi và đáp án số 276 đến số 285  là những nội dung vềhệ thống biển báo hiệu đường bộ.

Câu 276: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

20

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án: 2
Câu 277: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

21

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 278: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

22

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 2
Câu 279: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

22

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 2 và 3.

Đáp án: 3
Câu 280: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

23

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Thi lái xe số tự động bằng b1

Đăng ký thi bằng lái xe rẻ nhất tại Hà Nội –> CLICK: thi bằng b1

Câu 281: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 - Ảnh 2

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 282: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 - Ảnh 3

1- Không biển nào.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 283: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 - Ảnh 4

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 284: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 - Ảnh 5

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 285: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 - Ảnh 6

1- Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

2- Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Đáp án: 1

>>> Click để học tiếp nào>> 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe-phần 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng