Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 28

Câu hỏi và đáp án phần 28 từ câu 306 đến số315  là những nội dung về hệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 28

Câu 306: Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết mọi lệnh cấm?

14

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 2
Câu 307: Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?

15
 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 308: Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?

15
 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

Đáp án: 1
Câu 309: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

16
 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 310: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

17
 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Không biển nào.

Đáp án: 3

>>> Tham khảo chương trình học bằng lái xe ô tô hạng B2

Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu
Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu

Câu 311: Biển nào không cho phép rẽ phải?

19

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 1 và 3.

Đáp án: 1
Câu 312: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

19

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 2.

4- Cả ba biển.

Đáp án: 3
Câu 313: Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển?

20

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2.

3- Biển 1 và 3.
Đáp án: 3

Câu 314: Biển nào được đặt sau ngã ba, ngã tư mà phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư trước mặt biển?

19

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

Đáp án: 3

Câu 315: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

21

1- Được phép.

2- Không được phép.

Đáp án: 2

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe >>> Click PHẦN 29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng