Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 31

Câu hỏi và đáp án phần 31  từ câu 236 đến số 345  là những nội dung về hệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 31

Câu 336: Biển nào cấm xe tải vượt?

45
 

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3- Không biển nào.

Đáp án: 1 và 2
Câu 337: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

45
 

1 – Biển 2.

2 – Biển 1.

Đáp án: 1

Câu 338: Biển nào báo hiệu đường đôi?

46
 

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 2
Câu 339: Biển nào báo hiệu đường đôi?

47
 

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 3
Câu 340: Biển nào báo hiệu hết đường đôi?

48
 

1 – Biển 2.

2 – Biển 1.

3 – Biển 3.

Đáp án: 3

Thi lái xe số tự động bằng b1

Đăng ký thi bằng lái xe rẻ nhất tại Hà Nội –> CLICK: thi bằng b1

Câu 341: Biển nào báo hiệu hết đường cao tốc?

12

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 2
Câu 342: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?

13

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 343: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

14

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 2
Câu 344: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?

15

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 345: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

16

1- Biển 2 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án:3

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe: >>> Click PHẦN 32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng