Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 33

Câu hỏi và đáp án phần 33 từ câu 356 đến câu 365  là những nội dung về sa hình.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 33

Câu 356: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 cau ly thuyet sat hach lai xe tu cau 351 360

1- Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.

2- Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.

3- Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.

4- Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

Đáp án: 2

Câu 357: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 cau ly thuyet sat hach lai xe tu cau 351 360

1- Xe công an, xe con, xe tải, xe lam.

2- Xe công an, xe lam, xe con, xe tải.

3- Xe công an, xe tải, xe lam, xe con.

4- Xe con, xe công an, xe tải, xe lam.

Đáp án: 1

Câu 358: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 cau ly thuyet sat hach lai xe tu cau 351 360

1- Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.

2- Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.

3- Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.

4- Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Đáp án: 4

Câu 359: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 cau ly thuyet sat hach lai xe tu cau 351 360

1- Xe tải, xe lam, mô tô.

2- Xe lam, xe tải, mô tô.

3- Mô tô, xe lam, xe tải.

4- Xe lam, mô tô, xe tải.

Đáp án: 3

Câu 360: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

450 cau ly thuyet sat hach lai xe tu cau 351 360

1- Xe con.

2- Xe tải.

Đáp án: 1

>>> Tham khảo chương trình học bằng lái xe ô tô hạng B2

Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu
Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu

Câu 361: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

10

1- Mô tô.

2- Xe con.

Đáp án: 2

Câu 362: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

11

1- Xe lam, xe cứu thương, xe con.

2- Xe cứu thương, xe con, xe lam.

3- Xe con, xe lam, xe cứu thương.

Đáp án: 1

Câu 363: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

12

1- Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.

2- Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.

3- Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Đáp án: 2

Câu 364: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

13

1- Mô tô.

2- Xe cứu thương.

Đáp án: 2

Câu 365: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

14

1- Xe khách.

2- Xe tải.

3- Xe con.

Đáp án:1

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe: >>> Click PHẦN 34 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng