Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 34

Câu hỏi và đáp án phần 34 từ câu 366 đến câu 375  là những nội dung về sa hình.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 34

Câu 366: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

15

1- Xe con.

2- Xe tải.

Đáp án: 1

Câu 367: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

16

1- Xe công an.

2- Xe chữa cháy.

Đáp án: 2

Câu 368: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

17

1- Xe con và xe khách.

2- Mô tô.

Đáp án: 1

Câu 369: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

18

1- Xe khách, mô tô.

2- Xe tải, mô tô.

3- Xe con, xe tải.

Đáp án: 3

Câu 370: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

19

1- Xe công an.

2- Xe quân sự.

Đáp án: 2

Thi lái xe số tự động bằng b1

Đăng ký thi bằng lái xe rẻ nhất tại Hà Nội –> CLICK: thi bằng b1

Câu 371: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

10

1- Hướng 2,3,4.

2- Chỉ hướng 1.

3- Hướng 1 và 2.

Hướng 3 và 4.

Đáp án: 2 

Câu 372: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

11

1- Xe khách, xe tải, mô tô.

2- Xe tải, xe con, mô tô.

3- Xe khách, xe con, mô tô.

Đáp án: 1

Câu 373: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

12

1- Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.

3- Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

4- Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Đáp án: 3

Câu 374: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

13

1- Xe tải.

2- Xe con và mô tô.

3- Cả ba xe.

4- Xe con và xe tải.

Đáp án: 1

Câu 375: Xe nào được quyền đi trước?

14

1- Xe tải.

2- Xe con.

3- Xe lam.

Đáp án: 2

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe: >>> Click PHẦN 35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng