Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 36

Câu hỏi và đáp án phần 36 từ câu 386 đến câu 395  là những nội dung về sa hình.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 36

Câu 386: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

9

1- Xe lam.

2- Xe xích lô.

Đáp án: 2

Câu 387: Xe kéo nhau trong trường hợp này có đúng quy định không?

10

1- Không đúng.

2- Đúng.

Đáp án: 1

Câu 388: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

11

1- Hướng 1.

2- Hướng 1,3 và 4.

3- Hướng 2,3 và 4.

4- Cả bốn hướng.

Đáp án: 2

Câu 389: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

12

1- Xe lam, mô to, xe con, xe đạp.

2- Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam.

3- Xe lam, xe con, mô tô + xe đạp.

4- Mô tô + xe đạp, xe lam, xe con.

Đáp án: 4

Câu 390: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

13

1- Chỉ hướng 1.

2- Hướng 1, 3 và 4.

3- Hướng 1,2 và 3.

4- Cả bốn hướng.

Đáp án: 1

Thi lái xe số tự động bằng b1

Đăng ký thi bằng lái xe rẻ nhất tại Hà Nội –> CLICK: thi bằng b1

Câu 391: Những hướng nào xe tải được phép đi?

10

1- Cả ba hướng.

2- Hướng 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 392: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

11

1- Chỉ hướng 1.

2- Hướng 1 và 4.

3- Hướng 1 và 5.

4- Hướng 1, 4 và 5.

Đáp án: 3

Câu 393: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

12

1- Cả bốn hướng.

2- Trừ hướng 2.

3- Hướng 2, 3 và 4.

4- Trừ hướng 4.

Đáp án: 2

Câu 394: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

13

1- Mô tô.

2- Xe con.

Đáp án: 1

Câu 395: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

14

1- Không vi phạm.

2- Vi phạm.

Đáp án: 2

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe->>> CLICK PHẦN 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng