Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 37

Câu hỏi và đáp án phần 37 từ câu 396 đến câu 405  là những nội dung về sa hình.

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 37

Câu 396: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

15

1- Xe khách.

2- Mô tô.

3- Xe con.

4- Xe con và mô tô.

Đáp án: 3

Câu 397: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

16

1- Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.

2- Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.

3- Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Đáp án: 3

Câu 398: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

17

1- Mô tô, xe con.

2- Xe con, xe tải.

3- Mô tô, xe tải.

4- Cả ba xe.

Đáp án: 3

Câu 399: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

18

1- Đúng.

2- Không đúng.

Đáp án: 1

Câu 400: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

19

1- Xe tải.

2- Cả hai xe.

3- Xe con.

Đáp án: 3

>>> Tham khảo chương trình học bằng lái xe ô tô hạng B2

Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu
Học và thi bằng lái xe b2 từ 2,9 triệu

Câu 401: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

11

1- Xe chữa cháy.

2- Xe tải.

3- Cả hai xe.

Đáp án: 2

Câu 402: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

12

1- Xe khách, xe tải, xe con.

2- Xe con và xe tải, xe khách.

3- Xe tải, xe khách, xe con.

Đáp án: 3

Câu 403: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

13

1- Xe khách và xe tải, xe con.

2- Xe tải, xe khách, xe con.

3- Xe con, xe khách, xe tải.

Đáp án: 1

Câu 404: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

14

1- Cả bốn hướng.

2- Chỉ hướng 1 và 2.

3- Trừ hướng 4.

Đáp án: 3

Câu 405: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

15

1- Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.

2- Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.

3- Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.

4- Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

Đáp án: 1

Để học tiếp 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe->>> CLICK PHẦN 38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng