Bộ 600 câu hỏi- P34 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 375 đến câu 390 trong nội dung chương 6 về hệ thống báo hiệu đường bộ.

>> thi bằng b1

Bộ 600 câu hỏi- P34 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 375: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

1. Biển 1.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 3.

 

Câu 376: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
3. Cả ba biển.

Câu 377: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 378: Biển nào báo hiệu Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 379: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 1 và 3.

 

Câu 380: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

 

Câu 381: Hai biển này có ý nghĩa gì?

1. Để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có rào chắn.
2. Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.
3. Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.

Câu 382: Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 1 và 2.

 

 

Câu 383: Các biển này có ý nghĩa gì?

1. Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.
2. Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ.
3. Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có rào chắn.

 

 

Câu 384: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

 

Câu 385: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 386: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 2 và 3.

 

Câu 387: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

1. Biển 1 và 3.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

 

Câu 388: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 389: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

1. Biển 1.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả ba biển.

Câu 390: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Cả ba biển.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng