Bộ 600 câu hỏi- P38 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 441đến câu 455 trong nội dung chương 6 về hệ thống báo hiệu đường bộ.

>> học bằng lái ô tô b1

Bộ 600 câu hỏi- P38 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 441: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 442: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 2 và 3.

 

Câu 443: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 444: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Không biển nào.

 

Câu 445: Biển nào không cho phép rẽ phải?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 1 và 3.

 

Câu 446: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả ba biển.

 

Câu 447: Biển nào cho phép quay đầu xe?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả hai biển.

 

 

Câu 448: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 1 và 2.

 

Câu 449: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

1. Biển chỉ dẫn hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.
2. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
3. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

 

Câu 450: Biển số 3 có ý nghĩa gì?

1. Biển chỉ dẫn khu vực cấm đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
2. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
3. Biển hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực.
4. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

 

Câu 451: Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

 

Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

 

Câu 453: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

 

1. Biển 1 và 2.
2. Cả ba biển.
3. Không biển nào.

 

Câu 454: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả hai biển.
4. Không biển nào.

 

 

 

Câu 455: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả hai biển.
4. Không biển nào.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng