Bộ 600 câu hỏi- P40 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 473 đến câu 486 trong nội dung chương 6 về hệ thống báo hiệu đường bộ.

>> học bằng lái b1 uy tín

Bộ 600 câu hỏi- P40 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 473: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 474: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 475: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

 

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

 

 

 

Câu 476: Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

 

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2.
4. Biển 3.

 

Câu 477: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

1. Vạch 1.
2. Vạch 2 và 3.
3. Vạch 3.
4. Vạch 1 và 2.

 

 

Câu 478: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?Câu 478: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

1. Vạch 1.
2. Vạch 2.
3. Vạch 3.
4. Vạch 1 và 2.

Câu 479: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

1. Vạch 1.
2. Vạch 2.
3. Vạch 3.
4. Cả 3 vạch.

Câu 480: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

1. Vạch 1.
2. Vạch 2.
3. Vạch 3.
4. Vạch 1 và 3.

Câu 481: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Câu 482: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

 

1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

 

Câu 483: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

1. Vạch 1.
2. Vạch 2.
3. Vạch 3.
4. Vạch 1 và 3.

Câu 484: Vạch dưới đây có tác dụng gì?

 

 

1. Để xác định làn đường.
2. Báo hiệu người lái xe chỉ được phép đi thẳng.
3. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

 

Câu 485: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

1. Báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
2. Báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường.
3. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

Câu 486: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

1. Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.
2. Báo cho người điều khiển được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
3. Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng