Bộ 600 câu hỏi- P41 (Giải các thế sa hình)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 487 đến câu 495 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái b1 giá rẻ

Bộ 600 câu hỏi- P41 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

Câu 488: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
3. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.
4. Xe con, xe công an, xe tải, xe khách.

Câu 489: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.
2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
3. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
4. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Câu 490: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe con, mô tô.
2. Xe con, xe tải, mô tô.
3. Mô tô, xe con, xe tải.
4. Xe con, mô tô, xe tải.

Câu 491: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

1. Xe con.
2. Xe tải.

Câu 492: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1. Mô tô.
2. Xe con.

Câu 493: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B).
2. Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A).
3. Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương.

Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.
2. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.
3. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 

1. Mô tô.
2. Xe cứu thương.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng