Bộ 600 câu hỏi- P42 (Giải các thế sa hình)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 496 đến câu 507 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái b1

Bộ 600 câu hỏi- P42 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 496: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

1. Xe khách.
2. Xe tải.
3. Xe con.

Câu 497: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe con.
2. Xe tải.

Câu 498: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Xe công an.
2. Xe chữa cháy.

Câu 499: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

1. Xe con và xe khách.
2. Mô tô.

Câu 500: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.
2. Xe con, xe tải.
3. Xe tải, mô tô.

Câu 501: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1. Xe công an.
2. Xe quân sự.

Câu 502: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Hướng 2, 3, 4.
2. Chỉ hướng 1.
3. Hướng 1 và 2.
4. Hướng 3 và 4.

Câu 503: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách, xe tải, mô tô.
2. Xe tải, xe con, mô tô.
3. Xe khách, xe con, mô tô.

Câu 504: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 505: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe tải.
2. Xe con và mô tô.
3. Cả ba xe.
4. Xe con và xe tải.

Câu 506: Xe nào được quyền đi trước?

1. Xe tải.
2. Xe con (B).
3. Xe con (A).

Câu 507: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

1. Cả ba hướng.
2. Chỉ hướng 1 và 3.
3. Chỉ hướng 1.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng