Bộ 600 câu hỏi- P44 (Giải các thế sa hình)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 521 đến câu 535 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái b1 tại Hà Nội

Bộ 600 câu hỏi- P44 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 521: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

1. Chỉ hướng 1.
2. Hướng 1, 3 và 4.
3. Hướng 1, 2 và 3.
4. Cả bốn hướng.

Câu 522: Những hướng nào xe tải được phép đi?

1. Cả ba hướng.
2. Hướng 2 và 3.

Câu 523: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

1. Chỉ hướng 1.
2. Hướng 1 và 4.
3. Hướng 1 và 5.
4. Hướng 1, 4 và 5.

Câu 524: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

1. Cả bốn hướng.
2. Trừ hướng 2.
3. Hướng 2, 3 và 4.
4. Trừ hướng 4.

Câu 525: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Mô tô.
2. Xe con.

Câu 526: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

1. Không vi phạm.
2. Vi phạm.

Câu 527: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách.
2. Mô tô.
3. Xe con.
4. Xe con và mô tô.

Câu 528: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

1. Mô tô, xe con.
2. Xe con, xe tải.
3. Mô tô, xe tải.
4. Cả ba xe.

Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

1. Đúng.
2. Không đúng.

Câu 531: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải.
2. Cả hai xe.
3. Xe con.

Câu 532: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe chữa cháy.
2. Xe tải.
3. Cả hai xe.

Câu 533: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, xe tải, xe con.
2. Xe con và xe tải, xe khách.
3. Xe tải, xe khách, xe con.

Câu 534: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách và xe tải, xe con.
2. Xe tải, xe khách, xe con.
3. Xe con, xe khách, xe tải.

Câu 535: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

1. Cả bốn hướng.
2. Chỉ hướng 1 và 2.
3. Trừ hướng 4.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng