Bộ 600 câu hỏi- P45 (Giải các thế sa hình)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 536 đến câu 550 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái b1 giá rẻ

Bộ 600 câu hỏi- P45 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
2. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.
3. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.
4. Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

Câu 537: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

1. Cả bốn hướng.
2. Hướng 1, 2 và 3.
3. Hướng 1 và 4.
4. Hướng 1, 3 và 4.

Câu 538: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1. Chỉ xe khách, mô tô.
2. Tất cả các loại xe trên.
3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Câu 539: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

1. Cả ba hướng.
2. Hướng 1 và 2.
3. Hướng 1 và 3.
4. Hướng 2 và 3.

Câu 540: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Câu 541: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe A.
2. Xe B.

Câu 542: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

1. Không vi phạm.
2. Vi phạm.

Câu 543: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con (E), mô tô (C).
2. Xe tải (A), mô tô (D).
3. Xe khách (B), mô tô (C).
4. Xe khách (B), mô tô (D).

Câu 544: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

1. Nhường xe con rẽ trái trước.
2. Đi thẳng không nhường.

Câu 545: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Chỉ hướng 2.
2. Hướng 1 và 2.
3. Tất cả các hướng trừ hướng 3.
4. Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Câu 546: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe con (A).
2. Xe con (B).

Câu 547: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Rẽ trái ngay trước xe buýt.
2. Rẽ trái trước xe tải.
3. Nhường đường cho xe buýt và xe tải.

Câu 548: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con (B), mô tô (C).
2. Xe con (A), mô tô (C).
3. Xe con (E), mô tô (D).
4. Tất cả các loại xe trên.

Câu 549: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe của bạn.
2. Xe tải.

Câu 550: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Quay đầu theo hướng A.
2. Quay đầu theo hướng B.
3. Cấm quay đầu.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng