Bộ 600 câu hỏi- P46 (Giải các thế sa hình)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 551 đến câu 563 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái b1 giá rẻ

Bộ 600 câu hỏi- P46 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 551: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe con và xe tải, xe của bạn.
2. Xe của bạn, xe tải, xe con.
3. Xe của bạn và xe con, xe tải.
4. Xe của bạn, xe tải + xe con.

Câu 552: Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

1. Tăng tốc cho xe chạy vượt qua.
2. Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua.
3. Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

Câu 553: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.
2. Xe tải, mô tô.
3. Xe con, xe tải.

Câu 554: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải.
2. Xe khách.
3. Xe con.

Câu 555: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

1. Được vượt.
2. Cấm vượt.

Câu 556: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

1. Cho phép.
2. Không được vượt.

Câu 557: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Vị trí A và B.
2. Vị trí A và C.
3. Vị trí B và C.
4. Cả ba vị trí A, B, C.

Câu 558: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

1. Được phép dừng ở vị trí A.
2. Được phép dừng ở vị trí B.
3. Được phép dừng ở vị trí A và B.
4. Không được dừng.

Câu 559: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe mô tô.
2. Xe ô tô con.
3. Không xe nào vi phạm.
4. Cả hai xe.

Câu 560: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con.
2. Xe tải.
3. Xe con, xe tải.

Câu 561: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe con.
2. Xe khách, xe con.
3. Xe khách, xe tải.

Câu 562: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con, xe tải, xe khách.
2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
4. Cả bốn xe.

Câu 563: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách, xe tải.
2. Xe khách, xe con.
3. Xe con, xe tải
4. Xe khách, xe tải, xe con.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng