Bộ 600 câu hỏi- P47 (Giải các thế sa hình)

 

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 564 đến câu 577 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái b1 uy tín

Bộ 600 câu hỏi- P47 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 564: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu 564: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?1. Đánh lái sang trái cho xe vượt qua.
2. Quan sát phía trước, phía sau, khi đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc còi rồi cho xe chạy vượt qua.
3. Cấm vượt.

Câu 565: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 565: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?1. Xe tải, mô tô.
2. Xe khách, mô tô.
3. Xe tải, xe con.
4. Mô tô, xe con.

Câu 566: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 566: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?1. Xe con (A), xe con (B), xe tải (D).
2. Xe tải (D), xe con (E), xe buýt (G).
3. Xe tải (D), xe con (B).
4. Xe con (B), xe con (C).

Câu 567: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 567: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 568: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 568: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 569: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu 569: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?1. Xe con.
2. Xe của bạn.
3. Cả hai xe.

Câu 570: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 570: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?1. Đi thẳng hoặc rẽ trái.
2. Đi thẳng hoặc rẽ phải.
3. Rẽ trái.

Câu 571: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 571: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?1. Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải.
2. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải khi đèn xanh.
3. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái khi đèn xanh.
4. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ trái khi đèn xanh.

Câu 572: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 572: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.
2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
3. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.

Câu 573: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 573: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.
2. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.
3. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Câu 574: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 574: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp.
2. Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách.
3. Nhường đường cho xe đạp và xe khách.

Câu 575: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 575: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?1. Xe con.
2. Xe tải.
3. Xe của bạn.

Câu 576: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 576: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?1. Xe đi ngược chiều.
2. Xe của bạn.

Câu 577: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu 577: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?1. Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt.
2. Không được vượt những người đi xe đạp.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng