Bổ sung Thông tư 01/2012/TT-BGTVT về an toàn HKDD

Thủ tướng Nguyễn Hồng Trường ký ban hành TT 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng của TT 01/2011/TT-BGTVT

Học lái xe ô tô 83 Group xin chia sẻ với các bạn những thông tin chi tiết sau:

Bổ sung Thông tư 01/2012/TT-BGTVT về an toàn HKDD

Theo đó thì TT 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc các phần sau:

TT 03/2016/TT-BGTVT

Thông tư 03/2016/TT-BGTVT được lý ngày 31/3/2016 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2016. Bãi bỏ TT 14/2014/TT-BGTVT ngày 12/5/2014 sửa đổi, bổ sung cho điều 14.010 Chương B, Phần 14 của bộ quy chế này được ban hành kèm theo TT 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2016.

Đây là bộ những quy chế giúp đảm bảo an toàn giao thông hàng không dân dụng tàu bay cũng như việc khai thác tàu bay của Việt Nam.

Chi tiết về thông tư 03/2016/TT-BGTVT tại đây

Tham khảo thêm: học bằng lái xe b2thi bằng lái xe b2 tại Hà Nội

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng