Hành lang an toàn giao thông đường bộ là gì?

Phạm vi đất dành cho GTĐB bao gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ. Hành lang an toàn giao thông đường bộ là gì?

Hành lang an toàn giao thông đường bộ là gì?

Hành lang an toàn giao thông đường bộ là toàn bộ dải đất dọc 2 bên của các tuyến đường giao thông đường bộ tính từ mép ngoài của đất đường bộ sang hai bên để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

vi phạm hành lang an toàn đường bộ

>>>> học lái xe hạng B2 tại Hà Nội

Hành lang an toàn được quy định như thế nào?

Theo quy định tại điều 43 của luật giao thông đường bộ năm 2008 có quy định như sau:

1. Đất dành cho đường bộ bao gồm đất đường bộ và đất hành lang an toàn giao thông đường bộ

2. Không được xây dựng bất kỳ các công trình nào khác ngoài các công trình được các cơ quan có thẩm quyền cho phép như các công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, an ninh quốc phòng, công trình viễn thông, các công trình điện lực của sở Điện Lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí trong phạm vi đất dành cho đường bộ

3. Đối với đất hành lang an toàn, ngoài những công trình được quy định trên, thì đất hành lang an toàn có thể được sử dụng để làm đất nông nghiệp, mục đích quảng cáo nhưng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông đường bộ. Nếu muốn đặt các biển quảng cáo trên phạm vi đất hành lang này, người đặt biển quảng cáo phải có văn bản đồng ý của cơ quan chức năng có thảm quyền

4. Đất được người dân sử dụng được pháp luật thừa nhận vẫn tiếp tục được sử dụng phần đất hành lang đó nhưng phải đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ

Chủ công trình giao thông và người được quyền sử dụng đất phải có những biện pháp khắc phục nếu ảnh hưởng đến công trình giao thông. Nếu không đạt được thỏa thuận giữa 2 bên thì nhà nước sẽ tiến hành tịch thu phần đất đó và đền bù đúng theo quy định

5. Chính phủ Việt Nam đã có những quy định cụ thể về phạm vi đất dành cho giao thông đường đường bộ, việc xây dựng các công trình đã được cho phép theo quy định và việc người dân sử dụng, khai thác đất hành lang an toàn trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

>>>> học bằng lái xe hạng C

Cá nhân, tổ chức không có quyền sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ với bất kỳ mục đích nào khi chưa được pháp luật công nhận, cho phép. Đồng thời việc sử dụng đất hành lang an toàn chỉ là tạm thời và sẽ tiếp tục được sử dụng nếu cá nhân, tổ chức được pháp luật công nhận

giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ

Trên đây là một phần nhỏ về hành lang an toàn đường bộ. Bài sau sẽ là những quy định chính xác về đất dành cho đường bộ. Chúc bạn tham gia giao thông an toàn cùng học lái xe 83 Group

Theo điều 43 luật giao thông đường bộ năm 2008

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng