Hồ sơ thi sát hạch lái xe, bảo lưu kết quả

Hồ sơ thi sát hạch lái xe B2 , C…bao gồm những gì, các kết quả thi sát hạch đã đạt yêu cầu thì được bảo lưu trong thời gian bao lâu?

Hồ sơ thi sát hạch lái xe, bảo lưu kết quả

Theo VBHN số 07/VBHN-BGTVT, phần III, chương II, mục 2, các điều 36 và 37 có quy định về hồ sơ thi sát hạch lái xe cũng như những kết quả thi sát hạch của người dự thi đã đạt yêu cầu sẽ được bảo lưu có thời hạn

Tham gia khóa học lái xe tại trung tâm đào tạo lái xe ô tô 83 Group trang bị đầy đủ cho bạn hành trang khi TGGT

trung tâm đào tạo lái xe ô tô 83 Group

Hồ sơ dự thi sát hạch lái xe theo VBHN số 07/VBHN-BGTVT

1. Đối tượng lần đầu đăng ký thi sát hạch lái xe

Hồ sơ này sẽ được cơ sở đào tạo hoàn thiện (1 bộ) và gửi lên tổng cục đường bộ Việt Nam hay sở GTVT gồm:

 • Những hồ sơ đã được quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư này
 • Với các đối tượng thi sát hạch các loại bằng lái xe hạng A4, B1, B2, C phải có chứng chỉ nghề (
  sơ cấp) hay chứng nhận là đã tốt nghiệp khóa học, khóa đào tạo
 • Có tên trong DS thí sinh được thi sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo lái xe

giấy phép lái xe máy

Có thể bạn quan tâm: thi bằng lái xe hạng A1 – 500k tại HN

2. Đối với trường hợp nâng hạng bằng lái xe

Hồ sơ gồm:

 • Những hồ sơ đã được bộ GTVT quy định tại khoản 2, điều 10 của thông tư này
 • Với các đối tượng thi nâng hạng giấy phép lái xe phải có chứng chỉ nghề (sơ cấp) hay chứng nhận là đã tốt nghiệp khóa học nâng hạng bằng lái
 • Có tên trong DS thí sinh được thi nâng hạng bằng lái xe của cơ sở đào tạo lái xe bạn học, đăng ký

3. GPLX quá thời hạn quy định, mất GPLX phải thi lại

Hồ sơ này sẽ được gửi trực tiếp đến Tổng cục đường bộ hay Sở GTVT ( nơi quản lý GPLX hết hạn của bạn, bị mất). Hồ sơ yêu cầu bao gồm:

 • Hồ sơ đã được quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 10 của thông tư này
 • Đơn đề nghị cấp lại, đổi bằng lái xe theo đúng quy định, ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của đơn vị tiếp nhận ( đối với trường hợp mất bằng lái xe)
 • Bằng lái xe đã quá hạn (bản sao)
 • bản chính bộ hồ sơ gốc của bằng lái xe đã mất ( nếu có)

Học và thi bằng lái xe ô tô hạng C – chuẩn 8trđ tại HN

4. Trường hợp bị tước bằng lái xe vô thời hạn

 • Hồ sơ đã được quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 10 của thông tư này
 • Đơn đề nghị cấp lại, đổi bằng lái xe theo đúng quy định, ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của đơn vị tiếp nhận
 • Nếu có hồ sơ bằng lái xe gốc thì nộp kèm theo
 • Giấy quyết định tước quyền sử dụng bằng lái xe vô thời hạn của cơ quan chức năng
 • Chứng nhận đã hoàn thành khóa học môn Pháp luật GTĐB cũng như văn hóa, đạo đức khi tham gia giao thông của cơ sở đào tạo đủ tiêu chuẩn

thi bằng lái xe ô tô tại hà Nội

Bảo lưu kết quả thi sát hạch bằng lái xe đã đạt yêu cầu

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày thi sát hạch bằng lái xe. Bạn hoàn toàn có quyền bảo lưu kết quả đã đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch 1 lần. Muốn thi sát hạch bằng lái xe tiếp bạn phải đảm bảo:

 • Đủ điều kiện thi theo điều 8 thông tư này
 • Hồ sơ thi sát hạch điều 35 TT này
 • Có tên trong danh sách thí sinh vắng mặt, trượt của đơn vị tổ chức thi sát hạch

Trên đây là toàn bộ những quy định về hồ sơ thi cũng như quyền được bảo lưu kết quả thi sát hạch theo VBHN số 07/VBHN-BGTVT quy định.

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô 83 Group chuyên cung cấp các khóa học lái xe hạng b2 uy tín, chất lượng hàng đầu tại HN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng