Học, thi sát hạch lái xe các trường hợp đặc biệt

Người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa nơi trình độ văn hóa quá thấp thì học, thi GPLX thế nào

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô 83 Group hàng đầu tại HN

trung tâm đào tạo lái xe ô tô 83 Group

Học, thi sát hạch lái xe theo VBHN số 07/VBHN-BGTVT

VBHN số 07/VBHN-BGTVT là hợp nhất của TT 46/2012/TT-BGTVT với các TT sửa đổi, bổ sung TT 38/2013/TT-BGTVT, TT48/2014/TT-BGTVT, TT 67/2014/TT-BGTVT, TT 87/2014/TT-BGTVT, TT 30/2015/TT-BGTVT về vấn đề đào tạo, thi sát hạch và cấp GPLX đường bộ cho người TGGT

Học, thi sát hạch lái xe các trường hợp đặc biệt

VBHN số 07/VBHN-BGTVT quy định về vấn đề đào tạo, thi sát hạch và cấp GPLX cho người khuyết tật điều khiển xe 3 bánh TGGT và người dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp.

Tham khảo thêm: nâng hạng bằng lái tại Hà Nội

1. Đào tạo lái xe cho người khuyết tật, người dân tộc

Theo điều 59, phần IV trong VBHN số 07/VBHN-BGTVT quy định:

thi sát hạch GPLX cho người khuyết tật

a. Chương trình đào tạo lái xe cho người khuyết tật điều khiển xe máy 3 bánh được bộ GTVT cấp GPLX hạng A1

  • Người tham gia thi bằng lái xe hạng A1 có thể học lý thuyết trắc nghiệm+ thực hành tại nhà mà không cần đến các trung tâm đào tạo. Nếu như có nhu cầu học tại các cơ sở thì có thể đăng ký với cơ sở đào tạo thi GPLX để được dạy theo đúng chương trình, nội dung học bằng lái xe hạng A1
  • Các cơ sở đào tạo lái xe sẽ miễn học phí toàn bộ cho người khuyết tật hay giảm học phí cho họ

b. Chương trình đào tạo GPLX hạng A1 cho người dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp

  • Sở GTVT lên kế hoạch, xây dựng điều kiện cũng như hình thức đào tạo GPLX sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương đó và trình lên UBND cấp tỉnh

2. Thi sát hạch và cấp GPLX hạng A1

Theo điều 60, phần IV thuộc VBHN số 07/VBHN-BGTVT có quy định:

Việc thi sát hạch và cấp GPLX hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa có trình độ văn hóa quá thấp, không đủ năng lực dự thi như bình thường thì sở GTVT căn cứ nội dung và hình thức thi sát hạch được ban hành, xây dựng kế hoạch, phương án thi sát hạch phù hợp nhất trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét và đưa ra quyết định

thi bằng lái xe dành cho người dân tộc

Trên đây là toàn bộ những thông tin về việc tổ chức học, thi sát hạch và cấp GPLX hạng A1 cho một số trường hợp đặc biệt. Tham gia khóa học lái xe hạng b2 tại 83 Group sẽ trang bị cho bạn kiến thức, kỹ năng tốt khi TGGT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng