Luật giao thông đường bộ năm 2008 tại Việt Nam

Luật giao thông đường bộ được Quốc hội ban hành vào ngày 13/11/2008 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2009 tại Việt Nam

Học lái xe ô tô 83 Group uy tín, chất lượng hàng đầu tại Hà Nội

Luật giao thông đường bộ năm 2008 tại Việt Nam

luật giao thông đường bộ 2008Theo đó, luật số 23/2008/QH12: Luật giao thông đường bộ được Quốc hội ban hành căn cứ vào Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và đã được bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2009 và thay thế hoàn toàn luật giao thông năm 2001

Theo đó, bộ luật số 23/2008/QH12 được chính thức ban hành vào năm 2008 gồm tất cả 8 chương, 89 điều mà phạm vi điều chỉnh của nó là về những quy định, quy tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ tại Việt Nam

Đối tượng được áp dụng của bộ luật số 23/2008/QH12 là tất cả các cá nhân ,tổ chức có liên quan đến giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham khảo thêm: Hệ thống biển báo giao thông đường bộ

8 chương của luật giao thông đường bộ – luật số 23/2008/QH12

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ

Chương III:  Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chương IV: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương V: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương VI: Vận tải đường bộ

Chương VII: Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Đó là toàn bộ 8 chương của bộ luật số 23/2008/QH12– luật giao thông đường bộ năm 2008 do Quốc hội ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2009. Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Chúc bạn tham gia giao thông an toàn

Chi tiết >>> tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng