Quy định chi tiết về hành lang an toàn đường bộ

Phạm vi giới hạn đất dành cho hành lang an toàn đường bộ được quy định cụ thể và chi tiết tại luật giao thồn đường bộ năm 2008. Tham gia khóa học lái xe bằng b2 tại 83 Group bạn sẽ được trang bị đầy đủ nhất nhưỡng kiến thức về luật giao thông đường bộ

Quy định chi tiết về hành lang an toàn đường bộ

Quy định chi tiết về hành lang an toàn đường bộ trong và ngoài đô thị được quy định cụ thể và chi tiết như sau:

giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ

Đối với đường bộ ngoài khu đô thị: Dựa vào cấp kỹ thuật của từng đoạn đường bộ mà phạm vi hành lang an toàn đường bộ được quy định như sau: (tính từ mép đất đường bộ ra 2 bên)

  • Cấp kỹ thuật 1+2: 17 m
  • Cấp kỹ thuật 3 : 13 m
  • Cấp kỹ thuật 4+5 : 9 m
  • Cấp kỹ thuật tấp hơn 6: 4 m

Đường khu đô thị: giới hạn hành lang an toàn giao thông đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch

Đường cao tốc ngoài khu đô thị:

  • Tính từ mép ngoài đất của đường bộ trải ra 2 bên là 17m
  • Tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra 2 bên là 20m (đối với cầu cạn và hầm)

Đường cao tốc có đường bên: Quy định về hành lang theo quy định với đường bộ ngoài khu đô thị xong không được nhỏ hơn giới hạn dành lang an toàn đối với đường cao tốc ngoài khu đô thị

Đường cao tốc ở trong đô thị: 

Với hầm+ cầu cạn: tối thiểu 10m tính từ mép ngoài kết cấu ngoài cùng sang 2 bên

Với đường cao tốc, cầu cạn, hầm có đường bên: là chỉ giới đường đỏ theo quy định

Với đường cao tốc không đường bên: Từ mép ngoài của đường tới chỉ giới đường đỏ, tối thiểu là 10m…

Trên đây là toàn bộ những thông tin về hành lang an toàn đường bộ và đạo tạo lái xe 83 Group chia sẻ với các bạn. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông là một nét văn hóa đẹp của người tham gia giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng