Quy định chung về luật giao thông đường bộ Việt Nam

Luật số 23/2008/QH12: Luật giao thông đường bộ được ban hành ngày ngày 13/11/2008 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2009

Trường dạy lái xe ô tô 83 Group uy tín, chất lượng hàng đầu tại Hà Nội

Quy định chung về luật giao thông đường bộ Việt Nam

Bộ  luật số 23/2008/QH12: Luật giao thông đường bộ được ban hành căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi và bổ sung một vài điều theo những gì quy định tại NQ 51/2001/QHQ10.

đường Nguyễn Trãi

Tham khảo thêm: Các biển báo giao thông tại Việt Nam

Theo đó thì những quy định chung về luật giao thông đường bộ được quy định cụ thể, chí tiết, rõ ràng tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, 5, 6, 7, 8 của Chương I Luật số 23/2008/QH12

Chương I: Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Luật số 23/2008/QH12 là bộ luật quy định các quy tắc về giao thông đường bộ tại Việt Nam và các vấn đề liên quan như kết cấu hạ tầng giao thông, người và phương tiện tham gia giao thông, vận tải đường bộ hay việc quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

Điều 2: Đối tượng áp dụng của luật

Luật số 23/2008/QH12 được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Việt Nam

giao thông ngày giỗ tổ

Điều 3:  Giải thích các thuật ngữ

Thuật ngữ về giao thông vận tải đường bộ tại Việt Nam là khá phong phú, khó có thể nói hết được trong bài viết này. Chính vì vậy, điều 3, Chương I của luật số 23/2008/QH12 luật giao thông đường bộ sẽ được giới thiệu đến các bạn trong một bài khác

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động của giao thông đường bộ

điều 4 chương I luật GTĐB

Điều 5: Chính sách phát triển giao thông đường bộ

Chương I luật GTĐB

Điều 6: Việc quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

điều 6 chương I luật GTĐB

Quy hoạch vận tải giao thông đường bộ tại Việt Nam sau khi được quốc hội phê duyệt phải được công bố đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện và tham gia giám sát.

chuongi luật GTĐb

Đối với việc quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ tại các điểm là thành phố trực thuộc trung ương loại đô thị đặc biệt thì UBND thành phố lập, trình lên HĐND cùng cấp thông qua và bắt buộc phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

chương I luật giao thông đường bộ

Điều 7: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

điều 7 chương I của luật giao thông

Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Điều 8: Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều 8 Chương I luật giao thông đường bộ là một phần khá dài lên sẽ được học lái xe ô tô Hà Nội 83 chia sẻ với các bạn ở bài sau

Trên đây là Chương I, luật số 23/2008/QH12 về luật giao thông đường bộ tại Việt Nam, tuân thủ luật giao thông là trách nhiệm của người tham gia giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ thể hiện nét đẹp văn hóa giao thông của người tham gia giao thông. Chúc bạn tham gia giao thông an toàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng