Thay đổi lệ phí đăng ký xe, biển số xe 2015

Thông tư 53/2015/TT-BTC chính thức được ban hành ngày 21/4/2015 và có hiệu lực từ ngày 06/06/2015 về quy định và lệ phí đăng ký xe, biển số

Thay đổi lệ phí đăng ký xe, biển số xe 2015

Như bài trước có nói về căn cứ sửa đổi và biểu mẫu lệ phí đăng ký xe, biển số mới. Bài hôm nay, học lái xe ô tô 83 Group sẽ chia sẻ với các bạn những nội dung cụ thể trong thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ tài chính quyết định sửa đổi, bổ sung cho thông tư 127/2013/TT-BTC về việc quy định mới chế độ thu, nộp, quản lý hay việc sử dụng lệ phí cấp đăng ký xe hay biển số xe dành cho phương tiện xe cơ giới, đây là điều cần thiết khi học bằng lái xe b2. Căn cứ vào:

  • Luật giao thông đường bộ năm 2008
  • Pháp lệnh phí và lệ phí
  • Căn cứ vào quy định cụ thể của chính phủ về việc thi hành phí và lệ phí theo NĐ 57/2002/NĐ-CP và NĐ 24/2006/NĐ-CP
  • Quy định của chính phủ về điều kiện kinh doanh cũng như hình thức kinh doanh mảng dịch vụ vận tải bằng xe ô tô theo NĐ 86/2014/NĐ-CP
  • Căn cứ vào quy định của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức của Bộ tài chính

Từ đó, Bộ trưởng Bộ tài chính đã đưa ra quyết định sửa đổi, bổ sung cho thông tư 127/2013/TT-BTC với nội dung cụ thể như sau:

A. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung cho điều 4 của thông tư 127/2013/TT-BTC

1. Sửa đổi biểu mẫu nộp lệ phí đăng ký xe, biển số xe của phương tiện xe cơ giới

thông tư 53/2015/TT-BTC

TT 53/2015/TT-BTC

B. Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Thông tư 53/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2015

2. Mọi vướng mắc, đề nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức phải được phản ánh kịp thời về Bộ tài chính để tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện

Trên đây là toàn bộ những nội dung về thông tư 53/2015/TT-BTC mà học lái xe ô tô Hà Nội chia sẻ với các bạn. Tuân thủ luật giao thông là nghĩa vụ và là trách nhiệm của người tham gia giao thông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng