Thời gian yêu cầu với khóa học nâng hạng bằng lái

Theo Mục 2, Điều 26, Phần II, chương II của VBHN số 07 của bộ GTVT quy định về thời gian, nội dung, chương trình học nâng hạng bằng lái

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô 83 Group hàng đầu tại HN

học nâng hạng bằng lái b2 ->C

Thời gian yêu cầu đối với 1 khóa học nâng hạng bằng lái

Dưới đây là tóm tắt về chương trình của khóa học nâng hạng bằng lái xe theo VBHN số 07

Thời gian khóa học, đào tạo

Thời gian học lý thuyết, thực hành lái xe ô tô tùy thuộc vào tính chất của từng loại bằng và được quy định cụ thể như sau:

 • Nâng hạng từ B1 – B2: Thời gian học yêu cầu là 94 giờ trong đó lý thuyết học trong 44 giờ, thực hành 50 giờ

Có thể bạn quan tâm>> Học bằng lái xe b2 – 5,8 trđ

 • Nâng hạng từ B2 – C : Thời gian học yêu cầu 192 giờ, 48 giờ lý thuyết, 144 giờ học thực hành
 • Nâng hạng từ C – D : yêu cầu 192 giờ, lý thuyết học trong 48 giờ, thực hành học trong 144 giờ
 • Nâng hạng từ B2 – D: Yêu cầu 336 giờ, lý thuyết 56 giờ, thực hành 280 giờ
 • Nâng hạng từ D – E: Yêu cầu 192 giờ học. Trong đó lý thuyết học 48 giờ, thực hành lái xe 144 giờ
 • Nâng hạng từ C – E : Thời gian học yêu cầu: 336 giờ. 56 giờ học lý thuyết, 280 giờ học thực hành

Tham khảo >> học lái xe hạng C

 • Nâng hạng từ B2, D, E -> F: Thời gian quy định là 192 giờ, lý thuyết học 48 giờ, thực hành 144 giờ
 • Học nâng hạng C, D, E -> FC: yêu cầu 272 giờ mỗi khóa học. Lý thuyết 48 giờ, thực hành 224 giờ

Các môn yêu cầu kiểm tra

nâng hạng bằng lái xe ô tô b2 -> D

 • Tất cả các môn được học khi tham gia khóa học nâng hạng
 • Đối với trường hợp nâng hạng lên B2, C, D, E thì cần thi các môn như: Pháp luật GTĐB, bài thi thực hành lái xe ô tô ( 10 bài thi sa hình), tiến lùi chữ chi, thực hành lái ô tô trên đường
 • Đối với thi nâng hạng lên F thì sẽ kiểm tra môn Pháp luật GTĐB, bài thi thực hành lái xe ô tô theo hình, thực hành lái ô tô trên đường theo quy định với việc thi nâng hạng lên bằng lái xe ô tô hạng F

Trên đây là toàn bộ những thông tin về khóa học nâng hạng bằng lái xe ô tô tại Việt Nam. Bạn muốn tìm kiếm một khóa học nâng hạng bằng lái chất lượng tại HN click >> nâng hạng bằng lái tại 83 Group

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng