Trách nhiệm bồi thường thuê xe tự lái gây tai nạn

Nhu cầu sử dụng xe ô tô tham gia giao thông tại các gia đình ngày càng nhiều nên các dịch vụ cho thuê xe ô tô cũng dần trở lên phổ biến. Kéo theo đó, các vụ tai nạn do những xe thuê tự lái cũng không tránh khỏi. Vậy trong trường hợp thuê xe tự lái gây tại nạn có phải bồi thường thiệt hại vật chất cho chủ xe hay không?

>> Khóa học bằng lái xe b2 tại Hà Nội tại Trường dạy lái xe ô tô 83 Group

Trách nhiệm bồi thường thuê xe tự lái gây tai nạn

Điều 623 của bộ luật dân sự 2005 có nội dung quy định về việc bồi thường thiệt hại tai nạn do thuê xe tự lái gây lên như sau:

Khoản 1: Nguồn hiểm nguy cao độ bao gồm các phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và một số nguồn nguy hiểm cao độ khác bởi vì pháp luật quy định.Thuê xe tự lái

Khoản 4: Trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang sở hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái luật pháp bắt buộc sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ cũng có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị sở hữu, sử dụng trái luật pháp thì nên liên đới bồi thường thiệt hại”.

Khoản18: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm xe ô tô; máy kéo; rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo do xe o to, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe khác tương tự”.

Vậy theo các điều khoản trên thì o to là nguồn nguy hiểm cao độ bởi vậy quy định về bồi thường thiệt hại sẽ dựa vào Điều 623 và một số quy định luật pháp liên quan, chi tiết là tại mục III. khoản 2 trong nghị quyết của HĐTP TANDTC số 03/2006/NQ-HĐTP có hiệu lực vao ngày 8/7 2006 chỉ dẫn sư dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định:

Khoản 2: Xác định bổn phận bồi thường thiệt hại bởi nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

a) Chủ chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ đang chiếm hữu và sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ sẽ phải bồi thường thiệt hại tại vì nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Chủ sở hữu đang sở hữu, dùng nguồn nguy hiểm cao độ là đang tiến hành mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, thế nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; khai thác chức năng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ nguồn gian nguy cao độ.

b) Người đã được chủ chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao sở hữu, dùng nguồn gian nguy cao độ theo đúng quy định của pháp luật cần bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trừ trường hợp giữa chủ chiếm hữu và người được giao sở hữu, sử dụng có thoả thuận khác ko trái luật pháp, đạo đức xã hội hoặc nhằm trốn tránh việc bồi thường”.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng