Học xe mô hình

Kỹ thuật cơ bản lái xe tại chỗ: Kỹ thuật lên xuống xe, số nóng, số nguội… Trước đây, chương trình đào tạo lái xe tại chỗ được học trên các xe mô hình là chính. Hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, học viên được học nội dung này trên xe thật thay vì xe mô hình. Dưới đây là những bài viết liên qua đến nội dung này:

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng