Bộ 600 câu hỏi- P5 (Khái niệm và quy tắc GTĐB)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 41 đến câu 50 trong nội dung chương 1: Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ.

>> học lái xe B2 uy tín

Bộ 600 câu hỏi- P5 (Khái niệm và quy tắc GTĐB)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 41: Bạn đang lái xe trong khu dân cư, có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông?

1. Đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
2. Bấm đèn khẩn cấp và quay đầu xe từ từ bảo đảm an toàn.
3. Bấm còi liên tục khi quay đầu để cảnh báo các xe khác.
4. Nhờ một người ra hiệu giao thông trên đường chậm lại trước khi quay đầu.

Câu 42: Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây?

1. Ở khu vực cho phép đỗ xe.
2. Ở khu vực cấm dừng và trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường.
3. Nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, đường cao tốc.
4. Cả ý 2 và ý 3.

Câu 43: Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?

1. Được dừng xe, đỗ xe trong trường hợp cần thiết.
2. Không được dừng xe, đỗ xe.
3. Được dừng xe, không được đỗ xe.

Câu 44: Khi xe đã kéo 1 xe hoặc xe đã kéo 1 rơ moóc, bạn có được phép kéo thêm xe (kể cả xe thô sơ) hoặc rơ moóc thứ hai hay không?

1. Chỉ được thực hiện trên quốc lộ có hai làn xe một chiều.
2. Chỉ được thực hiện trên cao tốc.
3. Không được thực hiện vào ban ngày.
4. Không được phép.

Câu 45: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo hoặc đẩy các phương tiện khác khi tham gia giao thông không?

1. Được phép.
2. Nếu phương tiện được kéo, đẩy có khối lượng nhỏ hơn phương tiện của mình.
3. Tuỳ trường hợp.
4. Không được phép.

Câu 46: Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi buông cả hai tay; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác; sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy có được phép hay không?

1. Được phép.
2. Tuỳ trường hợp.
3. Không được phép.

Câu 47: Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

1. Buông cả hai tay; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác; sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy.
2. Buông một tay; sử dụng xe để chở người hoặc hàng hoá; để chân chạm xuống đất khi khởi hành.
3. Đội mũ bảo hiểm; chạy xe đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ.
4. Chở người ngồi sau dưới 16 tuổi.

Câu 48: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không?

1. Được mang, vác tuỳ trường hợp cụ thể.
2. Không được mang, vác.
3. Được mang, vác nhưng phải đảm bảo an toàn.
4. Được mang, vác tùy theo sức khỏe của bản thân.

Câu 49: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không?

1. Được phép.
2. Được bám trong trường hợp phương tiện của mình bị hỏng.
3. Được kéo, đẩy trong trường hợp phương tiện khác bị hỏng.
4. Không được phép.

Câu 50: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa hay không?

1. Được sử dụng.
2. Chỉ người ngồi sau được sử dụng.
3. Không được sử dụng.
4. Được sử dụng nếu không có áo mưa.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng