Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 41

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 41 từ câu 436 đến câu 450  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 41 Câu 436: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? 1- Xe của bạn, mô tô, xe con. 2- Xe con, xe của bạn, mô tô. 3- Mô tô, xe con, xe của bạn. Đáp án: 3 Câu 437: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? 1- Xe của bạn, mô tô, xe con. 2- Xe con, xe của bạn, mô tô. 3- Mô tô, xe con, xe của bạn. Đáp án: 2 Câu 438: Xe nào phải dừng lại trong trường h...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 40

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 40 từ câu 426 đến câu 435  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 40 Câu 426: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông? 1- Vị trí A và B. 2- Vị trí A và C. 3- Vị trí B và C. 4- Cả ba vị trí A, B, C. Đáp án: 3 Câu 427: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này? 1- Được phép dừng ở vị trí A. 2- Được phép dừng ở vị trí B. 3- Được phép dừng ở vị trí A và B. 4- Không được dừng. Đáp án: 4 Câu 428: Theo thín hiệu đèn của xe cơ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 39

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 39 từ câu 416 đến câu 425  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 39 Câu 416: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1- Rẽ trái ngay trước xe buýt. 2- Rẽ trái trước xe tải. 3- Nhường đường cho xe buýt và xe tải. Đáp án: 3 Câu 417: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? 1- Xe con (B), mô tô (C). 2- Xe con (A), mô tô (C). 3- Xe con (E), mô tô (D). 4- Tất cả các loại xe trên. Đáp án: 3 Câu 418: Xe...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 38

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 38 từ câu 406 đến câu 415  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 38 Câu 406: Những hướng nào ô tô tải được phép đi? 1- Cả bốn hướng. 2- Hướng 1, 2 và 3. 3- Hướng 1 và 4. Đáp án: 3 Câu 407: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông? 1- Xe khách, mô tô. 2- Tất cả các loại xe trên. 3- Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông. Đáp án: 2 Câu 408: Theo thướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi? 1- ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 37

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 37 từ câu 396 đến câu 405  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 37 Câu 396: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? 1- Xe khách. 2- Mô tô. 3- Xe con. 4- Xe con và mô tô. Đáp án: 3 Câu 397: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1- Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng. 2- Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải. 3- Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi....
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 36

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 36 từ câu 386 đến câu 395  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 36 Câu 386: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? 1- Xe lam. 2- Xe xích lô. Đáp án: 2 Câu 387: Xe kéo nhau trong trường hợp này có đúng quy định không? 1- Không đúng. 2- Đúng. Đáp án: 1 Câu 388: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi? 1- Hướng 1. 2- Hướng 1,3 và 4. 3- Hướng 2,3 và 4. 4- Cả bốn hướng. Đáp án: 2 Câu 389: Thứ tự c...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 35

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 35 từ câu 376 đến câu 385  là những nội dung vềsa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 35 Câu 376: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được? 1- Cả ba hướng. 2- Chỉ hướng 1 và 3. 3- Chỉ hướng 1. Đáp án: 1 Câu 377: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông? 1- Cả hai xe. 2- Không xe nào vi phạm. 3- Chỉ xe mô tô vi phạm. 4- Chỉ xe tải vi phạm. Đáp án: 1 Câu 378: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông? 1- Chỉ mô tô. 2- Chỉ xe tải. 3- Cả ba ...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 34

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 34 từ câu 366 đến câu 375  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 34 Câu 366: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? 1- Xe con. 2- Xe tải. Đáp án: 1 Câu 367: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? 1- Xe công an. 2- Xe chữa cháy. Đáp án: 2 Câu 368: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi? 1- Xe con và xe khách. 2- Mô tô. Đáp án: 1 Câu 369: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thôn...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 33

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 33 từ câu 356 đến câu 365  là những nội dung về sa hình. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 33 Câu 356: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1- Xe tải, xe lam, xe con, mô tô. 2- Xe tải, mô tô, xe lam, xe con. 3- Xe lam, xe tải, xe con, mô tô. 4- Mô tô, xe lam, xe tải, xe con. Đáp án: 2 Câu 357: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1- Xe công an, xe con, xe tải, xe lam. 2- Xe công an, xe lam, xe con, xe tải. 3- Xe công an, xe tải, xe lam, xe con. 4...
More

Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 32

450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe
Câu hỏi và đáp án phần 32 từ câu 346 đến số 355 là những nội dung về hệ thống biển báo hiệu đường bộ tiếp theo. Bộ 450 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe đường bộ – phần 32 Câu 346: Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật? 1- Biển 1. 2- Biển 2 và 3. 3- Cả ba biển. Đáp án: 2 Câu 347: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn? 1- Biển 1. 2- Biển 2. 3- Biển 2 và 3. Đáp án: 2 Câu 348: Biển số 1 có ý nghĩa gì? 1- Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt. 2- Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt. 3- Bá...
More