Những trường hợp sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ ngày 01/08/2020

Thông tư 58/2020/TT-BCA, Bộ Công an có quy định 11 trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Vậy thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong những trường hợp cụ thể nào?

Những trường hợp sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ ngày 01/08/2020

Theo Điều 15 Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ công an quy định, có 11 trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Cụ thể, gồm:

  1.  Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
  2.  Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
  3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
  4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

Những trường hợp bị thu hồi đăng ký 2020
5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

8. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Những trường hợp bị thu hồi đăng ký 2020 1
9.  Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Những trường hợp bị thu hồi đăng ký 2020 2

Trình tự thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe

Điều 16 Thông tư 58/2020  BCA quy định: chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Thông tư này.

Chủ xe phải có đơn trình bày rõ lý do bị mất, trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Sau khi được cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe tiếp nhận thông tin và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trên hệ thống, chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi theo quy định.

>> Thi bằng lái xe B1

Lưu ý:

  • Đối với xe ô tô hết niên hạn sử dụng hoặc xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký xe sẽ thông báo cho chủ xe về việc thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe.
  • Nếu chủ xe không tự giác nộp lại đăng ký, biển số xe trong thời gian 30 ngày, tính từ ngày thông báo, thì cơ quan đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký quản lý xe và thông báo cho công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT biết để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.
Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng