Phục hồi bằng lái (2,5 triệu – TH quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm)

PHỤC HỒI BẰNG LÁI (Trường hợp quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm)  Giảm ngay chỉ còn:  2.500.000 VNĐ Lệ phí 2,5 triệu bao gồm: - Phí nhập khóa đào tạo; - Phí hoàn thiện hồ sơ; - Phí đào tạo lý thuyết; - Tài liệu (Thu một gói duy nhất, CAM KẾT không phí phát sinh thêm) Hình thức thi: Chỉ thi lý thuyết Lệ phí thi: 90.000 đ Phí cấp bằng: 135.000 đ Thời gian dự thi: vào khóa thi gần nhất (5-20 ngày) Địa điểm thi: tùy thuộc vào hồ sơ gốc Thời gian nhận bằng: khoảng 10 ngày sau khi thi Hồ sơ 4 ảnh (3x4) Hồ sơ gốc Bằng gốc CMND photo Giấy khám...
More

Phục hồi bằng lái (2,5 triệu – Trường hợp quá hạn từ 1 năm)

PHỤC HỒI BẰNG LÁI (Trường hợp quá hạn từ 1 năm) Lệ phí:  2.500.000 VNĐ Lệ phí 2,5 triệu bao gồm: - Phí nhập khóa đào tạo; - Phí hoàn thiện hồ sơ; - Phí đào tạo lý thuyết; - Tài liệu (Thu một gói duy nhất, CAM KẾT không phí phát sinh thêm) Hình thức thi: thi cả lý thuyết và thực hành Lệ phí thi và phí làm bằng: 585.000đ/1 lần thi Thời gian dự thi: vào khóa thi gần nhất (5-20 ngày) Địa điểm thi: tùy thuộc vào hồ sơ gốc Thời gian nhận bằng: khoảng 10 ngày sau khi thi Hồ sơ 4 ảnh (3x4) Hồ sơ gốc Bằng gốc CMND photo Giấy khám sức khỏe do bệnh ...
More