Công an phường xử phạt lỗi không xi nhan là đúng hay sai

Công an phường có được quyền bắt lỗi rẽ không xi nhan khi không có cảnh sát giao thông đi cùng không? Hành vi đó là sai quy định.

>>> Xem ngay: Mức xử phạt lỗi vi phạm không xi nhan khi chuyển hướng

Công an phường xử phạt lỗi không xi nhan là đúng hay sai

Việc không bật đèn xi nhan khi sang đường có thể bởi một số nguyên nhân như thói quen, sự bất cẩn hay do việc bạn mới học lái xe. Lỗi không xi nhan khi chuyển hướng là vi phạm luật giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của nhà nước.

công an phương

Theo quy định tại điều 70 NĐ 46 thì công an phường sẽ không có quyền được phép xử phạt đối với lỗi người tham gia giao thông chuyển hướng mà không có đèn tín hiệu (đèn xi -nhan)

Quy định tại điều 4 của TT 47/2011/TT-BCA và NĐ 27/2010/NĐ-CP có nêu rõ: lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, công an phụ trách xã, công an phường (gọi chung là cảnh sát khác), công an xã, công an thị trấn nơi chưa bố trí tổ chức công an chính quy (gọi chung là công an xã).

Theo điều 8 NĐ 27/2010/NĐ-CP đưa ra những quy định về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng như lực lượng cảnh sát khác và lực lượng công an xã với các lực lượng CSGT tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ cụ thể như sau:

Các lực lượng cảnh sát khác hay công an xã khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông cùng lực lượng CSGT đường bộ phải đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Đồng thời lực lượng này sẽ chịu sự kiểm soát của lực lượng CSGT. Các trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ thì lực lượng CSGT sẽ tiến hành xử phạt những hành vi thuộc quyền của mình theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cũng như nghị định về việc xử phạt đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông.

Còn các lực lượng công an xã, cảnh sát khác khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát mà không hề có lực lượng CSGT đường bộ đi cùng thì phải thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt đồng thời phải thường xuyên báo cáo cho lực lượng CSGT về việc kiểm soát giao thông của mình. Nếu như có phát hiện những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì được quyền xử phạt trong phạm vi quyền xử phạt của mình theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cũng như nghị định về việc xử phạt đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông. Với những trường hợp mà vượt quá thẩm quyền của mình. Thì lực lượng công an xã sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm và đợi cấp trên giải quyết

Kết luận: Như vậy thì lực lượng công an xã sẽ không có quyền xử phạt đối với hành vi không sử dụng đèn xi nhan khi chuyển hướng di chuyển. Họ chỉ có quyền được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với những hành vi được quy định tại điều 70 của NĐ 46 khi thực hiện kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt cùng lực lượng CSGT đường bộ (theo điều 8)

Vì vậy, nếu trong trường hợp lực lượng công an phường, xã đang thực hiện kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tại thời điểm đó không có lực lượng CSGT đường bộ đứng cùng thì trường hợp đó cũng đã vượt quá thẩm quyền. Họ cần lập biên bản và đợi các cơ quan, lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định

Cảnh báo: Lực lượng CSGT có quyền hạn và nghĩa vụ gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng