Biển báo số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”

Giữa ngã ba, ngã tư là điểm giao nhau từ các ngã đường. Vì vậy, tại các điểm này thường là có đèn báo hiệu và biển báo. Trong những biển báo đó thì có biển báo giao nhau với đường ưu tiên hoặc không ưu tiên. Biển báo 208 mà đặt ở trên đường có nghĩa là báo cho các phương tiện tham gia giao thống biến sắp đến điểm giao nhau với đường ưu tiên.

Biển báo giao nhau với đường ưu tiên

Biển báo số 208 - Giao nhau với đường ưu tiên
Biển báo số 208 – Giao nhau với đường ưu tiên

Các xe đi trên đường có thấy đặt biển số 208 phải nhường đường cho các xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau. Trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định. Các loại xe được quyền ưu tiên gồm có 05 loại xe theo điều lệ 22 Luật Giao thông đường bộ 2008: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; Đoàn xe tang.

Quy cách đặt biển số 208 – Giao nhau với đường ưu tiên

–  Biển giao nhau với đường ưu tiên thì trên đường không ưu tiên sẽ đặt biển 208, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên. Người đi trên đường không ưu tiên phải quan sát và chuẩn bị nhường đường cho phương tiện đi trên đường ưu tiên.
– Bên dưới biển số 208 phải đặt biển số 506b – Hướng đường ưu tiên nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng rẽ ngoặt;
– Trong khu đô thị đông dân cư biển số 208 được đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đường ưu tiên. Đối với ngoài khu đông dân cư, tùy theo đặt xa hay gần mà có thêm  biển số502 – Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu là bao xa để người tham gia giao thông chú ý quan sát và giảm tốc độ phù hợp.
Như vậy, biển số 208 là biển giao nhau với đường ưu tiên, ngoài ra còn có một số biển phụ đi kèm để hướng dẫn thêm cho người tham gia giao thông biến hướng ưu tiên hay khoảng cách đến đối tượng báo hiệu ưu tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng