Bộ 600 câu hỏi- P48 (Giải các thế sa hình)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 578 đến câu 591 trong nội dung chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>> học bằng lái xe b1

Bộ 600 câu hỏi- P48 (Giải các thế sa hình)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 578: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 578: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Nếu phía sau không có xe xin vượt, chuyển sang làn đường bên trái.
2. Nếu phía sau có xe xin vượt, thì giảm tốc độ, ở lại làn đường, dừng lại khi cần thiết.
3. Tăng tốc độ trên làn đường của mình và vượt xe con.
4. Ý 1 và ý 2.

1. Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.
2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp.
3. Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.

Câu 580: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 580: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải.
2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp.
3. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên trái.

Câu 581: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 581: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải.
2. Phanh xe giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường.
3. Bấm còi báo hiệu và vượt qua xe tải trên làn đường của mình.

Câu 582: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 582: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Tăng tốc độ và đi thẳng qua ngã tư.
2. Dừng xe trước vạch dừng.
3. Giảm tốc độ và đi thẳng qua ngã tư.

Câu 583: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 583: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?1. Xe của bạn, mô tô, xe đạp.
2. Xe mô tô, xe đạp, xe của bạn.
3. Xe đạp, xe mô tô, xe của bạn.

Câu 584: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 584: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?1. Xe của bạn, xe tải, xe con.
2. Xe con, xe tải, xe của bạn.
3. Xe tải, xe của bạn, xe con.
4. Xe của bạn, xe con, xe tải.

Câu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?1. Xe của bạn.
2. Xe con.

Câu 586: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 586: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?1. Xe con.
2. Xe của bạn.

Câu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
2. Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
3. Giảm tốc độ, để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

Câu 588: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 588: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?1. Xe con.
2. Xe của bạn.

Câu 589: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 589: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?1. Xe con, xe tải, xe của bạn.
2. Xe tải, xe con, xe của bạn.
3. Xe tải, xe của bạn, xe con.

Câu 590: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 590: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?1. Tăng tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
2. Giảm tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
3. Giảm tốc độ cho xe đi sát phần đường bên phải.

Câu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?1. Xe tải.
2. Xe của bạn.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng