Bằng lái xe b2 có giá trị bao lâu, thời hạn bằng lái xe B2

Bạn đang sử dụng bằng lái xe B2 tuy nhiên bạn có biết thông tin rằng bằng lái xe B2 có giá trị bao lâu không? Thời hạn của bằng lái xe B2?

Bằng lái xe b2 có giá trị bao lâu, thời hạn bằng lái xe B2

Theo quy định của sở GTVT thì bằng lái xe B2 được cấp cho tài xế đủ 18 tuổi. Bằng B2 có giá trị sử dụng trong 10 năm từ ngày cấp. Hết 10 năm tài xế sẽ phải gia hạn bằng B2 một lần. Nếu không tiến hành gia hạn bằng lái xe B2, bằng lái xe quá hạn của bạn coi như không có giá trị sử dụng tới khi nào bạn tiến hành gia hạn lại bằng.

Bằng lái xe 4 bánh hạng B2

Có không ít các trường hợp, tài xế không nắm rõ thông tin về bằng lái xe B2, cụ thể là thời hạn sử dụng mà quên đi việc gia hạn bằng mới. Đến khi bằng đã quá hạn gia hạn rồi mới gia hạn. Khi đó thủ tục yêu cầu sẽ rất phức tạp và tốn không ít chi phí cho việc làm bằng mới.

Ví dụ: Nếu bằng lái xe của bạn chưa quá hạn hoặc đã quá hạn nhưng dưới 3 tháng, khi đó bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe B2 mà chỉ cần nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Còn nếu bằng lái xe của bạn đã quá hạn được trên 3 tháng thì tùy vào thời gian quá hạn mà bạn sẽ phải thi lại lý thuyết hay phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Lời khuyên cho các bạn: Hãy gia hạn bằng lái xe trước 3 tuần khi bằng lái xe B2 sắp hết hạn để tránh gặp rắc rối trong công việc.

Tùy vào mức độ quá hạn của bằng mà có những yêu cầu bắt buộc về hồ sơ và thủ tục gia hạn bằng lái xe B2. Cụ thể:

TH1: Trường hợp bằng lái xe B2 sắp hoặc đã quá hạn nhưng dưới 3 tháng. Khi đó bạn sẽ được sở GTVT cấp bằng lái xe mới có thời hạn sử dụng 10 năm. Hồ sơ yêu cầu bao gồm:

+ Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

+ Hồ sơ gốc

+ 4 ảnh 3×4

+ CMND photo và GPLX ô tô photo

+ Thời hạn đổi bằng sẽ là 20 ngày

TH2: Trường hợp bằng lái xe B2 đã quá hạn từ 3 tháng -> dưới 1 năm. Khi đó, bạn sẽ phải thi lại lý thuyết sát hạch GPLX và hồ sơ yêu cầu sẽ là:

+ Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

+ Hồ sơ gốc. 

+ 4 ảnh 3×4. 

+ CMT và GPLX photo. 

+ Thời gian lấy bằng 30 ngày.

Địa điểm đăng ký: Có thể đăng ký tại các trung tâm đào tạo lái xe ô tô hoặc tới các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đổi, gia hạn bằng lái xe trên toàn quốc

TH3: Trường hợp bằng lái xe đã quá hạn trên 1 năm. Bạn sẽ phải thi lại cả lý thuyết và thực hành bằng lái xe B2. Khi đó hồ sơ yêu cầu gồm:

+ Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

+ Hồ sơ gốc. 

+ 4 ảnh 3×4. 

+ CMT và GPLX photo

+ Thời gian lấy bằng 30 ngày.

Địa điểm đăng ký phục hồi bằng lái xe B2: Tại các đơn vị đào tạo lái xe ô tô hoặc các địa điểm cấp, đổi, gia hạn GPLX của sở GTVT.

KL: Bằng lái xe B2 có giá trị tới khi nghỉ hưu (sau đó bằng B2 sẽ được chuyển đổi thành bằng B1). Tuy nhiên, cứ 10 năm tài xế phải tiến hành gia hạn bằng lái xe B2. Hãy gia hạn bằng lái xe B2 trước thời hạn để tránh phải thi lại sát hạch, vừa tốn chi phí lại chưa chắc đã đậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng